3. jan, 2015

Risikerer ekstrempriser til 2015

www.tu.no

Ørskog-Fardal-linjen, som skal hindre ekstrempriser på strøm i Midt-Norge, er ikke på plass før tidligst i 2015.

Da Statnett begynte prosessen for å bygge høyspentlinjen i 2005, hadde de et håp om å sette den i drift i 2011. Men i Statnetts nettutviklingsplan har tidspunktet har blitt utsatt hvert år siden 2007. Da skulle linjen være klar i “2011-2012”. Året etter var planen å få linjen klar “ca. 2012”. I 2009 ble årstallet 2013 brukt, mens det i årets nettutviklingsplan opereres med “2014-2015”. Nå viser det seg at selv dette anslaget er for optimistisk.

– Hvis alt går smertefritt fra nå, kan 2015 fortsatt holde. Hvis det må bygges sjøkabel på deler av strekningen, vil linjen i beste fall stå ferdig i 2016, men sannsynligvis enda senere, sier Statnetts kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen.

TU 02.12.10.