3. jan, 2015

Norge må eksportere kraft

www.tu.no

Utenlandskabler har ikke skylden for strømprisen, mener Norwea. Reagerer på Industri Energis utspill om at det er krafteksporten som er årsaken til at det er lite vann i norske vannmagasiner.

Sprengkulda og lite vann har sendt strømprisen rett i været. Og nå skal bli det enda kaldere. Å stoppe krafteksporten er ingen god ide, mener Aasheim, som viser til at Norge så langt i år har hatt en nettoimport på rundt 7 TWh.

– Tror Industri Energi at man kan forby eksport, men gjerne importere kraft? Slik fungerer ikke markedet. Vi vil importere når vi trenger det, og da må man anta at det fungerer på samme måte den andre veien også.

Norwea mener at Norge må bygge ut flere kabler mot kontinentet.

– Brüssel er på sine knær etter vår fleksibel vannkraft, for å regulere vindkraften de bygger ut. Det ligger store inntektsmuligheter her, om vi bare ønsker å utnytte de. For å frigi vannkraften til eksport, må vi bygge ut mer kraft. Det bør ikke være enten eller, men en blanding av vind og vann, sier Aasheim, som mener at det er andre virkemiddel som må til for å løse kraftsituasjonen i Midt-Norge.

TU 01.12.10.