3. jan, 2015

Nye kabler presser strømprisen

www.tu.no

Beregningen av hvor mye nye utenlandskabler vil presse opp kraftprisen er preget av at bukken er satt til å passe havresekken, mener Industri Energi.

– Det blir bukken som passer havresekken når kraftbransjen utreder det som påvirker deres egen bunnlinje. Konsulentselskaper skal ha nye oppdrag, og i Norge er det ikke bra å legge seg ut med kraftbransjen. Konsulenter har sin bunnlinje å ivareta, sier spesialrådgiver Are Tomasgard i LO-forbundet Industri Energi. Econ Pöyry har de siste årene levert svært mange rapporter for myndighetene og for aktører i kraftbransjen. Berit Tennbakk var sentral i Econ Pöyry, men forlot selskapet i fjor og var med og dannet selskapet Thema Consulting.

I november (2010) publiserte Pöyry og Thema studien “Challenges for Nordic Power. How to handle the renewable electricity surplus”. Ifølge konsulentselskapene var den laget i nært samarbeid med nordiske kraftselskaper, kraftintensiv industri, Statnett, NVE, Enova, Statoil og OED. Studien operer med fire scenarioer for situasjonen i 2020. I tre av scenarioene vil en kabel på 1.400 MW gi en prisøkning på mellom 0,5 og 1 øre/kWh. I det fjerde scenarioet, med kraftunderskudd i Norden, vil en slik kabel gi en prisnedgang på 0,6 øre/kWh. Tomasgard er skeptisk til at en kabel ikke vil påvirke strømprisen i Norge mer enn 0,5-1 øre/kWh, slik bransjen hevder. Jeg er overbevist om at prisvirkningene blir langt høyere, sier Tomasgard. Han mener studien fra Pöyry og Thema tar for lite hensyn til regionale forskjeller i Norge og til sesongvariasjoner, og påpeker at det er mange usikre faktorer og scenarioer i studien.

– Uansett hvilke miljøer man snakker med, sporer man tilbake grunnlaget for det de sier til multiklienstudien, eller arbeid de samme aktørene har gjort tidligere. Det er klin umulig å oppdrive alternative miljøer i Norge. Hvis det dominerende utredningsmiljøet tar feil, tar alle sammen feil, sier Tomasgard.

TU 06.01.11.