15. jan, 2015

Skal teste ut morgendagens strømmålere

www.nve.no

Innen 1. januar 2019 skal alle norske husholdninger få byttet ut sine gamle strømmålere med digitale, smarte målere. Enova og NVE går nå sammen om å fremme storskala pilotprosjekter for å finne informasjonsløsninger som kan bidra til at de nye målerne gir redusert strømforbruk.

NVE: Nyheter 15.01.15.