8. mar, 2015

BBC FUTURE: En bedre oppkoblet verden

www.bbc.com

"Jo mer vi tilkobler, desto bedre blir verden". Er det sant? Det er målet!

Banebrytende teknologi som er i ferd med å bli påtvunget verdens strømkunder, vil endre menneskenes levesett og hvordan de holder kontakt med verden rundt seg i framtida. Spørsmålet er hvem som til slutt tjener på disse endringene... Kraftindustrien er kommersielle aktører som skal innfri eiernes krav til inntjening.

Produktivitetskommisjonen, ledet av Jørn Rattsø, har framlagt en rapport der de anbefaler å åpne opp for en ny vurdering av eierskapet til vannkraften og likestilling av private og offentlige eiere. Lite sannsynlig at anbefalingene blir fulgt opp i denne stortingsperioden. Men hva vil skje i neste?

I 2008 ble den såkalte konsollideringsmodellen innført, som sikret at bare offentlige aktører kunne være eiere av vannfall og kraftverk når konsesjonsperiodene var over. Samtidig fikk private eiere, med tidsbegrenset konsesjon, muligheten til å realisere markedsverdien ved salg av kraftverket til et offentlig eid selskap før hjemfall.

Rattsø-utvalget foreslår å løse opp konsollideringsmodellen. Utvalget mener den nasjonale råderetten over vannkraftressursene er godt sikret og ikke avhengig av offentlig eller nasjonalt eierskap. Ønsket om at det norske folk skal sikres en betydelig del av den ekstraordinære avkastningen, kan sikres gjennom skatte- og avgiftssystemet, skriver utvalget. Når det gjelder nettselskaper, taler konkurransehensyn for at det naturlige monopolet bør rendyrkes og skilles fra annen konkurranseutsatt virksomhet.