10. jan, 2015

SU økser ned utenlandskablene

www.dinkollega.no

- Vi skal kjempe som løver sammen med Industri Energi og andre gode krefter for å snu opinionen. Selv om utenlandskabler til Storbritannia og Tyskland er vedtatt for 2018 og 2020, er ikke kampen tapt. Finansiering er ikke i havn ennå, sier leder Nicolas Wilkinson i Sosialistisk Ungdom (SU).


- Det viktigste konkurransefortrinnet norsk industri har er fornybar energi fra vannkraft til priser som industrien kan leve av. Hvilke andre land er så dumme at de gir fra seg en slik naturgitt fordel? Jeg kjenner ingen. Prisene på strøm vil gå i været. Vi har allerede nok kabler til utlandet, og nå må vi ikke gjøre flere tabber. Det har vi ikke råd til som nasjon, sier Wilkinson.

Nyheter 10.12.14.