10. jan, 2015

FAFO-rapport: Utenlandskabler øker kraftprisene

www.tu.no

Det var en av konklusjonene i en rapport forskningsstiftelsen Fafo publiserte sammen med Econ Pöyry og Thema Consulting Group juni 2012.