10. jan, 2015

Private får bygge utenlandskabler med ny regjering

www.tu.no

Bransjeorganisasjonen Energi Norge er også glad for lovendringen.

– Dette gir økt konkurranse og styrkede finansieringsmuligheter. Vi er også glade for den nye regjeringens ønske om å legge til rette for flere mellomlandsforbindelser. Vi vil jobbe for å sikre fremdriften på allerede konsesjonssøkte kabelprosjekter for å sikre forsyningssikkerheten, sikre verdiskapingen og en klimavennlig anvendelse av kraftoverskuddet, sier Energi Norges kommunikasjonsdirektør Eivind Heløe til Teknisk Ukeblad.

TU 8. oktober 2013.