10. jan, 2015

Utenlandskablene kan øke risikoen for feil i kraftforsyningen

www.tu.no

«De nye kablene, økte flytvariasjoner og tilhørende økt behov for reserver vil føre til en mer komplisert systemdríft, noe som igjen gir en større risiko for feil og dårligere leveringskvalitet», skriver NVE.

TU 14. januar 2014.