10. jan, 2015

Konkurransetilsynet vil ha flere utenlandskabler

www.tu.no

Flere utenlandskabler vil gjøre det vanskeligere for kraftselskapene å bruke markedsmakt til å presse opp prisene, ifølge Konkurransetilsynet.

TU: 21.11.13.