10. jan, 2015

Kapasitetsmarkedet truer utenlandskabler

www.tu.no

- For å dekke sine milliardinvesteringer, er kabeleierne avhengige av at kraften som eksporteres får en god pris, langt over det de norske kraftselskapene ville fått for strømmen i Norge.

TU: 13. juni 2012.