10. jan, 2015

Solheim (SV) vil ha flere utenlandskabler og dyrere strøm

www.tu.no

– Hvis all energiproduksjonen fra elsertifikatmarkedet skal inn på det norske nettet, betyr det etter all sannsynlighet en fallende kraftpris i Norge. Det er stikk motsatt av hva vi ønsker fra et miljøståsted. Det ville være en hemsko for energieffektivisering og mye annet, sa Solheim.

TU: 16.01.12.