10. jan, 2015

Hydro vil bremse Statnetts kabelplaner

www.tu.no

Mener utenlandskablene kan påføre industrien store tap.

– Vi mener det nå er større usikkerhet enn tidligere knyttet til markedsinntekter, fordelingseffekter, investeringskostnader og effekter av når kabelprosjektene blir startet. Dette er store investeringer, og vi mener derfor den økte usikkerheten må reduseres før endelig investeringsbeslutning blir fattet, sier Molland.

TU: 27.08.13.