10. jan, 2015

Anbefaler å avvente kabelutbyggingen

www.tu.no

Kabler bør ikke bygges ut for å overføre subsidiert kraft, mener Eurelectric.

– Tyskland produserer mer kraft enn det er behov for, og dette betaler tyskerne for gjennom subsidiering. Så eksporteres den subsidierte kraften til nullpriser, mens kraften skattlegges i mottakerlandet. Hva slags marked er dette, det fungerer ikke!

– Vi trenger harmonisering og felles mål. Vi må bygge fornybar kraft som trengs av forbrukerne, ikke kraft som bygges ut kun fordi vi vil bygge ut fornybar, sier han.

TU: 02.10.2013.