10. jan, 2015

Kabelmonopol ikke fjernet - kabelselskap frykter å bli nedprioritert

www.tu.no

9. januar skal EU-kommisjonen igjen vurdere hvilke energiinfrastruktur-prosjekter som skal få status som europeiske fellesprosjekter.

TU: 30. desember 2014.