7. feb, 2015

Tax Justice Network – Norge

taxjustice.no

TJN Norge er en del av den internasjonale Global Alliance for Tax Justice. Nettverket i Norge skal jobbe for global skatterettferd. Dette innebærer et demokratisk og åpent skattesystem der innbyggerne har demokratisk kontroll over skattelegging og stans av hemmelighold som tilbys av skatteparadis.

Tax Justice Network - Norge ble lansert 29. november 2010. Aktører i Norge har siden 2006 vært aktive i et nordisk og europeisk samarbeid gjennom nettverket. Den internasjonale organisasjonen ble stiftet i 2003.