7. feb, 2015

Vi trenger et åpent og tilgjengelig offentlig eierregister.

www.aftenposten.no

- Norge trenger et offentlig tilgjengelig og oppdatert register som viser de faktiske eierne bak et selskap. Med et slikt «egentlig eierskapsregister» blir det mulig å avdekke hvem som i realiteten kontrollerer selskapet. Vi har i rapporten «Skjulte eiere – konsekvenser av skjult eierskap og hvordan Norge kan bidra til mer åpenhet», vist hvordan et slikt register kan se ut.

Aftenposten 08.04.14.