7. feb, 2015

Kriminelle tjener på skjult eierskap

www.dagbladet.no

Åpent brev til Næringsminister Monica Mæland

- Regjeringens nye aksjonærregister vil kunne gi alle informasjon om hvem som har eierinteresser selskaper i Norge. Da må åpenheten være reell og ikke begrenses til noen få. Bare slik kan vi bekjempe økonomisk kriminalitet.

Les brevet i kronikkform: Dagbladet 26. januar 2015.