7. feb, 2015

Rapport: FATFs evaluering av Norge

www.fatf-gafi.org

Norge slaktes for sin innsats mot skjult eierskap i ny rapport. Flere land ligger hestehoder foran Norge i kampen mot økonomisk kriminalitet.

Ukraina lovfestet den 23. oktober at et åpent egentlig eierskapsregister skal på plass, og Danmark gjorde det samme den 7. november. Norge derimot, tillater fortsatt at utlendinger eier norske selskaper anonymt gjennom forvaltere i skatteparadis som Luxembourg og Sveits. Rett etter kom Financial Action Task Force (FATF) med kraftig kritikk mot Norge i sin rapport fra 18. desember. Norge blir blant annet kritisert for at data om aksjonærer er uverifiserte og ikke oppdaterte, og at informasjon om utenlandske eiere har store mangler.

Rapport fra 18. desember 2014.