7. feb, 2015

Forskrift om land-for-land-rapportering

www.regjeringen.no

Lov- og forskriftsreglene trådde i kraft 1. januar 2014.