7. feb, 2015

Selskapene vil fortsette som før

www.publishwhatyoupay.no

Den franske økonomen Gabriel Zucman tror ikke OECDs nye skatteforslag vil stoppe den omfattende skatteplanleggingen i multinasjonale selskaper. Nå skal han granske overføringer til skatteparadis.

I september la OECD fram de syv første tiltakene i sitt BEPS-prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting). Retningslinjene skal bekjempe de multinasjonale selskapenes uthuling av skattefundament og overskuddsflytting. Bakgrunnen for prosjektet er at nasjonale skatteregler ikke har klart å henge med i utviklingen av globale selskapsstrukturer, flytende kapital og en digital økonomi. BEPS er støttet av 44 land, og i desember skal OECD legge frem en helhetlig handlingsplan. Tiltakene skal deretter innføres i alle landene.

PWYP: 30.01.15.