23. apr, 2015

STORTINGET: Seminar om nytt eierskapsregister. Påmeldingsfrist 27. april.

Arbeiderpartiets finansfraksjon, Tax Justice Network - Norge, IKT-Norge og Finans Norge inviterer til seminar på Stortinget tirsdag 28. april: 

http://taxjustice.no/ressurser/seminar-om-nytt-eierskapsregister

 

3. februar 2014: Finansdepartementet foreslår å stenge Aksjonærregisteret for offentlig tilgang. Svært mange høringsuttalelser er uenige, også Justisdepartementet.

5. februar 2015: Ap og Krf fremmer forslag mot skjult eierskap. Går sammen om et forslag for første gang i inneværende Stortingsperiode.

7. mai 2015: Finanskomitéen gjennomfører høring. Søknadsfrist for å delta på høring: 29. april kl. 16:00.

5. juni 2015: Foreløpig dato for behandling i Stortinget! 

 

Representantforslaget fra stortingsrepresentantene Marianne Marthinsen og Hans Olav Syversen om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskaper:

 

  • 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap og styrke innsatsen mot skattekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking.
  • 2. Stortinget ber regjeringen påse at et slikt register følger opp Financial Action Task Forces anbefalinger fra 2012 om internasjonale standarder for bekjempelse av hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering og spredning, og at registeret følger opp EU-reguleringen på dette området.

 

Bakgrunn for behovet for økt åpenhet om eierskap og selskapsstrukturer:

www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-057/

 

Se oversikt over debatten om egentlig eierskapsregister fra februar 2014 og frem til i dag:

http://taxjustice.no/ressurser/kriminelle-tjener-pa-skjult-eierskap