9. aug, 2015

Sp ba om ekstra penger

www.gd.no

Senterpartiet ba Eidsiva Energi om 150.000 kroner ut over den opprinnelige pengegaven på 500.000 for å produsere en video om fornybar energi.

GD: 26. september 2010.