12. aug, 2015

Vindmølleparken i Nærøy i Nord-Trøndelag

www.adressa.no

NTE tapt rundt 200 millioner kroner på vindmølleutbygging.

I forbindelse med vindmølleutbyggingen på Hundhammerfjellet forskningspark i Nærøy har selskapet hatt kjempeutgifter på grunn av feil på vindturbinene fra Scan Wind.

Selskapet har nå nedskrevet verdien på vindmøllene i forskningsparken til null. Det betyr et tap på 191 millioner kroner i 2012. Selskapet regner med at det vil koste betydelige summer å reparere dem.

Fra før av har NTE tatt et tap på rundt 500 millioner kroner på forskningsparken, noe som betyr at det totale tapet har kommet på rundt 700 millioner siden slutten av 90-tallet.

NTE regner med at de har hatt engangskostnader på totalt 316 millioner kroner i løpet av fjoråret.

Adresseavisen: 24. april 2013.