13. aug, 2015

Enova skryter for tidlig - bare 1 av 10 prosjekter ferdig

www.tu.no

Enova hevder av å ha oppnådd 6600 GWh miljøvennlig energi. I virkeligheten er kun ti prosent realisert, viser en ny rapport.

Totalt for området vind er det oppnådd et energiresultat på 1600 GWh, skriver Enova. Men det som virkelig er oppnådd, i form av vindkraft som blir tilført sentralnettet, var ved utgangen av 2005 totalt 154 GWh. Cirka en tiendedel altså.

– Vi synes det er merkelig at Enova bokfører resultater på såkalte inngåtte kontrakter. Samtidig har utbyggeren ikke forpliktet seg til å oppfylle kontrakten, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Telfo (Tekniske Entreprenørers Landsforening).

Strandskog er kritisk til at Enova ikke rapporterer det som faktisk er utløst. – Det gir et skjevt bilde av jobben de gjør, sier han.

TU: 10. november 2006.