23. des, 2015

Vattenfall nedmonterar Yttre Stengrund

www.vindkraftsnyheter.se


Vindkraftsnyheter 12. juli 2015:

"Vattenfall har nu börjat avveckla sitt kustbaserade vindkraftsprojekt Yttre Stengrund på tio megawatt utanför sydöstra Sverige."