31. jul, 2015

Finn Olav Rolijordet: Kraftløse Eidsiva

www.ostlendingen.no

- To nylige begivenheter er verdt oppmerksomhet fra oss som bryr oss om kraftselskapet vårt. Den første er en uttalelse fra Eidsivas styreleder Løseth som han kom med i sitt foredrag for Mjøskonferansen i juni. Det kan bli lavere aksjeutbytte til eierkommunene varslet han.

Østlendingen 15. juli 2015.