31. jul, 2015

Rolijordet: Framtida for Eidsiva, vårt kommunalt eide kraftselskap

finnolav.blogs.no

- Det er uakseptabelt for oss at strømkundene til Eidsiva fortsetter å subsidiere selskapseventyrene til Mørkved Rinnan og Co. De tusenvis av kroner vi betaler ekstra fordi Eidsiva har en av landets dyreste fastleddtariffer, må gå til utbygging av og vedlikehold av nettet, ikke til disse luftslottene direktørene skryter av på konferanser.

Finn Olavs politiske smie: 29. juli 2015.