1. aug, 2015

Innovasjon uten vekst?

www.oa.no

Motsvar fra Thor Svegården, Direktør Eidsiva Vekst AS, til Finn Olav Rolijordet.

På trykk i Østlendingen og Oppland Arbeiderblad 31. juli 2015.