1. aug, 2015

Oppland skeptisk til tilbakebetaling av lån

Oppland Arbeiderblad, 31. juli: Oppland skeptisk. Oppland fylkeskommune taper seks millioner om de tilbakebetaler lånet til Eidsiva.