1. aug, 2015

Eidsivas økonomi overrasker ikke Dag Norberg (Gjøvik H)

www.oa.no

At Eidsiva sliter økonomisk kommer ikke overraskende på Dag Norberg (Gjøvik H og kommunerepr.), som har fulgt utviklingen i kraftbransjen og Eidsiva gjennom flere år.

- Eierne må i denne saken være seg sitt eieransvar bevisst. Eierne, dvs. kommunene, kan ikke forlange utbytte dersom selskapets økonomi tilsier at det ikke er rom for det. Man støter her mot aksjelovgivningen, og eieren/aksjonærene kan ikke ta ut aksjeutbytte dersom dette bidrar til å sette selskapets kreditorer i en utsatt posisjon. Eierne har her både et eieransvar og et etisk ansvar å ivareta.

- Dette lånet er å anse som et gullkantet papir for Gjøvik kommune. Avkastningen er meget god og sikkerheten er også meget god, da det er vanskelig å se for seg at Eidsiva skal komme i en posisjon der selskapet ikke kan betjene sine låneforpliktelser. Å konvertere dette lånet, denne fordringen, over til aksjer i Eidsiva kan være en dårlig byttehandel for Gjøvik kommune. Det vil herske tvil om Eidsivas evne til å betale aksjeutbytte og om aksjenes reelle verdi (omsetningsverdi).

OA 24. juli 2015: Eidsiva-hjelp fra eierne