1. aug, 2015

Eidsiva sliter og Gjøvik er bekymret

Gjøvik: Som én av 27 eierkommuner kan Gjøvik tape 10 millioner i året på energiselskapets økonomiproblemer. Varaordfører Torvild Sveen er bekymret.

 

I et brev sendt selskapets 27 eierkommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommune, ber Eidsivas direktør, Ola Mørkved Rinnan, om hjelp til å håndtere kraftselskapets økonomiske situasjon.

 

Lav strømpris
Bakgrunnen for situasjonen er at lav strømpris reduserer årsavkastningen med opp til 150 millioner kroner, mens fortsatte vann- og vindinvesteringer er nødvendige fordi lønnsomme miljøsertifiseringer forsvinner etter 2020. Dermed må konsernet i økende grad låne penger til investeringer, hevder Rinnan i skrivet. Han frykter avkastningen ikke sikrer vekst i egenkapital. Økt gjeld for selskapet kan gi lavere utbytte for eierne. Tiltakene han foreslår skal hindre finansiell nedgradering, og skal drøftes på et eiermøte 19. august.

 

Store kutt for Gjøvik
Et av tiltakene Eidsiva Energi AS foreslår er å tilbakeføre et ansvarlig lån fra eierne på 1,5 milliarder kroner til aksjekapital.. Dette vil gi Eidsiva bedre egenkapital. Lånet ble opprettet i 2011 for å gi eierkommunene utbytte som renteavkastning og selskapet høyere skattegevinst. Gjøvik kommune, som eier 3,27 prosent av selskapet, får i dag rundt tre millioner kroner i renteinntekter årlig for lånet. Utbytteravtalen med eierne har årlig vært på til sammen ca. 202,5 millioner, i tillegg til 150 millioner i rente. Om utbytteordningen også endres, og selskapet ikke utbetaler utbytte til eiere, blir det for Gjøviks del seks millioner kroner mindre årlig. I sum gir det 10 millioner kroner mindre i kassa for Gjøvik kommune hvert år.

- Det er bekymringsfullt at Eidsiva er i en slik situasjon, og 10 millioner er mye penger. Vi skal allerede til høsten kutte 39 millioner kroner i budsjettet for 2016. Dersom Eidsiva-utbyttet og renteinntektene forsvinner, må vi kutte nesten 50 millioner kroner, sier varaordfører Torvild Sveen (Sp). Han mener eiermøtet bør utsettes til etter kommunestyrets første møte som avholdes 2. september.

- Vi vil som eiere ha en grundig gjennomgang av de ulike alternativene Eidsiva legger fram på kommunestyremøtet. Derfra gir vi vi våre råd som ordføreren tar med på eiermøtet. Eierne skal gi klare signaler og råd basert på kunnskap, sier Sveen.

Eidsivas skriv ble sendt i fellesferien, og varaordføreren mener tidspunktet for brevet kunne vært annerledes.

- Men for oss som har fulgt situasjonen over tid, er det ingen overraskelse at ledelsen foreslår å endre policyen. Med den lave kraftprisen og situasjonen internasjonalt, er utbytteordningen over tid uholdbar, hevder han.

 

Salg av aksjer
Andre tiltak Eidsiva nevner i brevet, er å selge aksjene i Moelven Industrier og Energy Future Invest. Nye partnere involveres i datterselskapet Eidsiva Vind AS (?). Det samme vurderes for bredbåndselskapet. I tillegg skal energiselskapet ha verken nyansettelser eller reallønnsøkning.

 

Kilde: «Eidsiva sliter», OA 17. juli 2015.