1. aug, 2015

GD krever gjennomgang av Eidsiva-selskaper!

www.gd.no

GD på lederplass: Krever at datterselskapene i Eidsiva blir ettergått – helst eksternt.
Enig med Finn Olav Rolijordet: Nærmere et rent krav om granskning, kommer man neppe…

Gudbrandsdølen Dagningen, 23. juli 2015: Uro knyttet til Eidsiva Energi.