2. aug, 2015

Eidsiva-omtaler og troverdighet

Kommentar i Østlendingen, 21. juli 2015, av Torstein Hervland, Brumunddal.

 

I en artikkel i debattspaltene nylig imøtegår Ola Mørkved Rinnan Olav Rolijordets tidligere leserinnlegg om tilstanden i Eidsiva, og påstår at det er han som har eneretten til fakta. Og Rolijordet er ikke den eneste som har pekt på Eidsivas feildisposisjoner gjennom flere år. For observatører som støtter seg på medieomtaler overtid, er i alle fall ikke Rinnans framstilling særlig troverdig. Store investeringer i andre selskaper har tappet Eidsiva for kapital. Det er nærliggende å vise til at nettleverandørens primære mål er å levere tilknytning på veggen for formidling av strøm som kan kjøpes av rimeligste leverandør. Hvis Eidsiva kunne konsentrere seg om dette, og dertil hevet effektiviteten av den praktiske driften, er det nærliggende å tro at økonomien i selskapet hadde vært betydelig bedre. Men de skyhøye avgiftene som abonnentene betaler for nettleie, burde Eidsiva lett kunnet oppfylt selskapets primære mål hvis selskapet hadde konsentrert seg om nettilknytning og elproduksjon med vannkraft. Selv ufaglærte kan se at framdriften ved arbeider i terrenget ofte ikke er rasjonell, og følgelig må være unødvendig kostbar. Her er mye å hente ved en effektivisering.

 

Høytflyvende ambisjoner om produksjon av elkraft med vindmøller er nok et eksempel på manglende dømmekraft. Lavere strømpris har allerede vist hvor dårlig fundament det er for slik utbygging, som allerede nå ikke lenger er lønnsomt, selv med subsidiering gjennom grønne sertifikater. Det er å håpe at Eidsiva vil få en bedre styring i framtida.