6. aug, 2015

OA: Framtida for Eidsiva

www.oa.no

- Hittil er det lite å se av kommentarer til den oppståtte situasjonen fra bedriftsforsamlingens medlemmer, som består i stor grad av ordførere, de fleste fra Ap. Ap ser ikke ut til å være på høyden med hva Eidsiva faktisk har blitt, og nå foretar seg. Det er nok å se på hva som skjedde i Elverum da Eidsiva kjøpte opp Elverum Energi. Kommunen sitter forvirret igjen, og det sykehjemmet de hadde tenkt å bygge for salgssummen, byttet de tankeløst bort i aksjer.

OA: 1. august 2015.