7. aug, 2015

HA: Kortsiktig utbytte eller langsiktig verdiforvaltning

www.h-a.no

«Et kraftselskap må drives med full fokus på det de kan best - å produsere vannkraft med størst mulig grunnrente», mener Svein Runar Brunborg, som var med på å utforme energiloven tidlig på nitti-tallet.

- Eidsiva ønsker å investere i nye prosjekter basert på grønne sertifikater. At Norge skal satse på fornybar energi er et politisk valg, men det er jo et tankekors at grønne sertifikater er en viktig årsak til Eidsivas forventninger om lave kraftpriser framover.

- En strammere styring av konsernet basert på et klarere skille mellom vannkraften og den øvrige virksomhet er neppe noen ulempe. Grønne sertifikater frister konsernet til nye investeringer, men det må forutsettes at prosjektene har en økonomi som gir et selvstendig grunnlag for finansiering i markedet. Nye vannkraftprosjekter vil dessuten bli delfinansiert gjennom utsatt grunnrenteskatt.

- Eierne bør spørre seg selv om det gir god nok styring av vannkraftens verdi å blande den sammen med en rekke ulike næringsvirksomheter i ett konsern. Den grunnrenten som «hoper seg opp» i Eidsiva bør kanskje trekkes ut av konsernet og forvaltes langsiktig før det kanaliseres midler til ulike typer næringsformål regionalt.

HA: 6.august 2015.