8. aug, 2015

Eidsiva-sjefen gir ikke opp innlandsuniversitetet

www.gd.no

– Jobber dere helt uavhengig av høgskolene, når de allerede har markert at de ikke ønsker fusjon?

GD: 9. februar 2015.