13. aug, 2015

Innovasjon uten vekst?

www.oa.no

- Finn Olav Rolijordet konkluderer i flere innlegg i regionens aviser både med at Eidsiva har utfordringer, og at disse i stor grad skyldes «Eidsivas dyre datter, Eidsiva Vekst». Han refererer i den forbindelse til formålet med Eidsiva Vekst, men er rimelig selektiv når det kommer til hvilke sider av virksomheten han trekker fram. Videre trekker han grunnleggende feil konklusjoner i sin sammenstilling av regnskapstall. Han gjentar at hans analyser og tema ikke besvares av Eidsiva. Da minner jeg om konsernsjefens gjentatte svar i leserinnlegg og flere invitasjoner til å møte oss, eller ta en åpen, direkte debatt i media. Jeg skal her gjøre et forsøk både å informere om Eidsiva Vekst sin rolle i konsernet, og om våre resultater.

OA: 31. juli 2015.