16. aug, 2015

Det er forskjell på folk...

www.ringsaker-blad.no

Til kollega HA sier fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, AP:

– Jeg har tillit til at styreleder har gjort sine vurderinger.

Smak litt på den setningen neste gang du får strømregninga i posten.

Ringsaker Blad: 1. august 2015.