12. sep, 2015

Politikk og ikke person, Iddberg.

www.oa.no

- Alle avisene rundt Mjøsa har fokus på Eidsivas økonomiske utfordringer og en egenrådig ledelse som har fått drive uten plagsom innblanding. Mange har stilt spørsmål om kontroll og oppfølging av styret og administrasjonen i Eidsiva.

Men når jeg stiller det samme spørsmålet, blir det tydeligvis for mye for Bjørn Iddberg. Jeg spør fordi ordføreren er medlem av bedriftsforsamlingen i Eidsiva, og dermed skal føre nødvendig kontroll med selskapet.

OA: 11.september 2015.