12. sep, 2015

Eidsiva mot stupet med Iddberg i baksetet?

www.oa.no

- Eidsiva er 100 prosent offentlig eid av kommunene og fylkeskommunene i Innlandet. Selskapet er en viktig del av fellesskapets formue. Det siste året er det avdekket at Eidsiva har en negativ økonomisk utvikling og står foran en krevende omstilling. Tiden for store overskudd er over. Flere oppkjøp har påført selskapet store tap og det er mindre penger til nye prosjekter.

Gjøvik kommune er den femte største eieren i Eidsiva. Utbytte fra Eidsiva og rentene på pengene kommunen har lånt til konsernet er viktige for å sikre gode tjenester til innbyggerne. Politikerne har ansvar for å styre Eidsiva som eiere gjennom retningslinjer, policy og vedtak. Manglende eierstyring har gitt selskapets ledelse altfor stort spillerom.

OA: 11. september 2015.