21. sep, 2015

Vindmøller - over og ut

www.h-a.no

- Bygging av vindmølleparker i innlandet i Norge er et feilgrep av flere årsaker.

Torstein Hervland: HA 16.09.15.