22. sep, 2015

Fosen vind – takk og farvel

www.adressa.no

- Det er mange som spør seg hvorfor denne galskapen kan gå sin gang. Det må forstås ut fra hvem som tjener og hvem som taper på en utbygging. Mens gevinsten i stor grad blir privatisert, blir de langt høyere kostnadene sosialisert. Økonomiske vinnere er grunneiere, entreprenører og andre utbyggingsinteresser. Lokale næringsinteresser vil tjene på anleggsboomen. Utbyggingskommunene får eiendomsskatt, enn så lenge det varer. Tapet bæres av fellesskapet. Strømkundene må betale for subsidiene over strømregningen. Og kostnadene ved tapt natur og miljø bæres også av den jevne mann og kvinne. Raserte fjellområder og kraftledninger kan heller neppe tjene bygdeturismen og utbyggingskommunene på sikt. Når støvet har lagt seg fra anleggsarbeidet, sitter kommunene igjen med en håndfull arbeidsplasser beskjeftiget med å reparere ledningsnett og havarerte vindturbiner.

Adresseavisa: Kronikk av Anders Skonhoft, 21.09.15.