23. sep, 2015

Aftenbladet 21. september: Spørsmål til WWF fra Vaagene

Sveinulf Vaagene med spørsmål til WWF i Aftenbladet 21. september:

Kan WWF forklare hvor de egentlig står når det gjelder vern av norsk natur?