3. okt, 2015

Gjøvik: Hvor står rødt?

www.oa.no


- Men hvor står Rødt med sine to representanter? Nå har de muligheten til å tvinge igjennom sine hjertesaker. Det er vel ingen kommunerepresentant som har fått føle å bli rakket så ned på av ordfører Iddberg som Finn Olav Rolijordet. AP prøvde til og med å få han inhabil for hans uttalelser om Eidsiva. Hvordan Rødt kan gå inn for Iddberg som ordfører er helt uforståelig. Har Rolijordet blitt stilt i utsikt å bli varaordfører eller kommunens representant i Eidsivastyret? Det skal bli interessant å se når partene er ferdig med forhandlingene. Slik som Rødt har blitt behandlet av AP ville det være mest redelig å stemme blankt ved ordførervalget.

OA: 2. oktober 2015.