23. des, 2015

Industripark: Vindmøller i Nord-Odal

 

Jeg har forstått det slik at vindmøller i Nord-Odal kommer opp som sak i førstkommende kommunestyremøte i januar.

E.ON har slengt ut noen «økonomiske kjøttbein» – noe som har medført at 13 kommunestyrerepresentanter stemte for at vindmøllesaken skal tas opp på nytt, mens 12 kommunestyrerepresentanter stemte imot dette.

Dette har selvfølgelig E.ON gjort da de sannsynligvis har fått signaler fra OED (Olje- og energidepartementet) om at OED ikke vil overprøve den kommunale selvråderetten med tanke på at kommunestyret i Nord-Odal tidligere har sagt nei til vindmølleutbygging i Nord-Odal.

Smart av OED med tanke på hvem som skal betale for fjerningen av vindmøllene som har en levetid på cirka 15 år! Kan det være en forskjell på om staten garanterer for demonteringen av vindmøllene dersom kommunen har sagt nei og bli pålagt vindmølleutbygging, enn om kommunestyret sier ja til vindmølleutbygging? Dette med tanke på om E.ON skulle gå konkurs om noen år!

Det er flertall på Stortinget for kommunesammenslåing. Skal ikke se bort fra at om noen år så er Nord-Odal en del av en større kommune i glåmdalsregionen. En eventuell årlig eiendomsskatt til Nord-Odal vil da havne i det store sluket i en storkommune.

Det er stortingsflertall for å fjerne eiendomsskatten på «verker og bruk», og dette er nå ute til høring. Hva sitter kommunen igjen med økonomisk om eiendomsskatten blir fjernet?

I de over 30 årene jeg har bodd i Nord-Odal har jeg satt svært stor pris på rekreasjonsmulighetene «rett utenfor stuedøra» på Sand. Jeg mener at det vil være dypt beklagelig om kommunestyret sier ja til vindmølleutbygging i neste kommunestyremøte og gjøre om et fantastisk tur-, jakt- og fiskeområde til en industripark.

Tore Engen, Sand, Nord-Odal

Glåmdalen 22.12.15.