4. feb, 2016

Vindkraft og naturvern

www.tu.no


NINA tar feil hvis de tror vindkraftutbygging i Norge er klimavennlig, og bare vil ha begrensede virkninger på naturen, mener artikkelforfatteren Vidar Lindefjeld, rådgiver i La Naturen Leve.

TU: 04.02.16.