7. sep, 2015

Oversiktskart over ny adkomstveg fra sør

Krysser plangrense med internveg. Formidlet av Austri som "vesentlige justeringer i forbindelse med videre arbeid". Ja, det skulle vi mene! Ingen politikere i Åmot og Trysil kommuner som reagerer på at Vestside-vegen ikke kommer til å bli oppgradert?