19. sep, 2015

Konsesjonsvilkår er ikke verdt papiret de er skrevet på!

Lokalbefolkningen lurt igjen.

 

I anleggskonsesjonen, vilkår 26 om friluftslivet, står det blant annet at «det skal så langt det er råd, legges til rette for at Raskiftettoppen, Butjernet og Halvorsberget kan være turmål også vinterstid».

 

 

(Klikk på foto.)

 

I følge brev, datert 18. august d.å., åpner NVE nå opp for andre løsninger som «sikrer gode langrennsmuligheter og tilgjengelige utsiktspunkter i og rundt planområdet». Dette gjelder blant annet dersom tilrettelegging for skiturer til Raskiftettoppen, Butjernet og Halvorsberget viser seg å medføre store økonomiske virkninger for prosjektet.

 

Hytteeiere og lokalbefolkning i Åmot og Trysil kommuner er blitt fratatt et fantastisk skiområde og gode landskapsopplevelser fra utsiktstoppene. Tilgodesett med et avbøtende tiltak de neppe hadde forestilt seg. Synes våre politikere at Austri Vind har gått fram på en redelig måte?

 

Ser man på ideskissen over forslag til ny skiløypetrasé, merket rosa, legger man merke til at planområdet i stor utstrekning kommer til å være avstengt for ferdsel vinterstid. Stor fare for iskast er årsaken til det. Gjelder hele friluftslivområdet innenfor Åmots areal av planområdet og tilsvarende stort turområde i tilknytning til Halvorsberget. Turbiner vil stenge tilgangen til det opprinnelige utsiktspunktet på Ulvsjøfjellet. Skal man ha mulighet til en opplevelse av utsikt (med turbinstøy!), må man følge en skiløype fra parkeringsplassen og inn til to turbiner á 205 meter - plassert i bakkant av nytt utsiktspunkt En tredje turbin er plassert i forlengelsen av utsiktspunktet. Fra parkeringsplassen kan man også følge en skiløype som leder rett gjennom og ut av planområdet. Det betyr at lokalbefolkning og hytteeiere er avspist med en skiløypetrasé som er planlagt utenfor planområdet. Fra nytt utsiktspunkt kan du nyte utsikten av et industrianlegg i sin fulle lengde. Hva slags avbøtende tiltak er det? Vi krever at politikerne konfronterer Austri Vind med forslaget til skiløypetrasé som ikke er i nærheten av å oppfylle konsesjonsvilkåret for friluftsliv!

 

Og minner samtidig om vilkår 9 i anleggskonsesjonen som omhandler overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår:

 

«Ved overtredelse av konsesjonen, eller vilkår i denne konsesjonen, kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen, eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen. NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.»

 

NVEs brev til Austri Vind finner du her:

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_elverum/wfdocument.ashx?journalpostid=2015022503&dokid=420810&versjon=1&variant=A&