20. sep, 2015

ÅF gjennomfører geo-undersøkelser i Raskiftet.

Dokumentert 19. september 2015. Boreriggen i gang på Ulvsjøfjellet - på kloss hold av vindmålermasta.